PRAKTIJK VERDIEPT

In dialoog:  met jezelf en met anderen

Het onderwijs opereert in een complexe en steeds veranderende context.
Eisen van de overheid en van ouders, steeds meer leerlingen met een rugzakje, grote werkdruk, het zijn maar een paar voorbeelden waar een schoolleider en het docententeam mee te maken hebben.

Een inspirerende team-/schoolleider, met visie, samenwerking en heldere communicatie binnen een team van goed functionerende docenten vervult een cruciale rol bij goed onderwijs.

Om bewuster keuzes te kunnen maken en betere resultaten voor de organisatie te kunnen bereiken is inzicht in bewuste en onbewuste belemmerende patronen gewenst. Wat speelt er zowel boven als onder tafel. Wat maakt bijvoorb­eeld dat mensen niet handelen op een algemeen verwachte of afgesproken wijze?

Wij helpen bij het uitzoeken van wat er speelt op dieper niveau, wat er leeft in jou en jouw organisatie:

  • Hoe geef je je eigen ontwikkeling vorm en hoe zet je je kernkwaliteiten ten volle in?
  • Hoe realiseer je een gewenst resultaat met behoud van kracht en effectiviteit?
  • Hoe bewaar je de rust bij de veranderingen van buitenaf maar ook bij die in jezelf plaatsvinden (gisteren leek dát het beste, maar vandaag dit)?
  • Hoe houd je door goede samenwerking en goede resultaten plezier in je werk?
  • Hoe kan jij de individuele docent en het team ondersteunen bij het focussen op hun kerntaken en de ontwikkeling van hun leerlingen?
  • PRAKTIJK VERDIEPT staat voor het op integere wijze op gang brengen van de dialoog met jezelf en anderen,
  • het verkrijgen van diepgaande inzichten in het eigen verhaal
  • en het op maat, inspirerend en motiverend begeleiden van verandering in de brede zin van het woord.

De  leden van Praktijk Verdiept zijn gecertificeerde ZKM Consultants® en lid van de ZKM Beroepsvereniging (www.zkmvereniging.nl).
Wat ons boeit en bindt is:
onze gezamenlijke interesse in onze medemens, en in leiderschap in het algemeen,
en ons wederzijdse respect voor elkaars kwaliteiten, kunde en expertise.

Praktijk Verdiept werkt nauw samen met Hank Beermann van Maatschap Onderwijs: http://www.maatschaponderwijs.nl/

Richard van de Loo
Richard van de Loo

Els de Boom
Els de Boom-Voorhorst

Foto Els Holland
Els Holland

Hank Beermann
Hank Beermann

logo-schoolleidersregistratie logo-maatschap-onderwijs logo-zkmopleiding logo-zkmvereniging

Wat vertellen cliënten over hun ervaringen met een ZKM-traject:

“Ik heb ruim negen jaar geleden voor het eerst kennis gemaakt met de ZKM. Nu kom ik terug voor meer. Ik ben docent op een middelbare school. Toen was ik aan het veranderen van werkgever en nu krijg ik een nieuwe taak als sectieleider. Allebei ingewikkelde processen met verwarrende gedachten, gevoelens en keuzes: Wat te doen? Hoe blijf ik bij mezelf? De ZKM helpt me om niet te blijven modderen met problemen op een bepaalde plaats. Het geeft me een helikopter perspectief zodat ik de horizon weer zie met de hobbels onder me.”

“Ik leerde mezelf beetje bij beetje kennen”

“Ik zag ook duidelijk welke stem ik eigenlijk te weinig ruimte gaf. De week na de sessie kon ik deze stem steeds meer inhoud geven, zodat hij zich ook steeds beter kon melden en ik ook van deze stem gebruik kon maken.”

“Ik vond balans tussen mijn baan en privé. En kon mijn teleurstellingen een plek geven. Ik voel me nu een stuk sterker.”