ZKM Organisatie

ZKM-organisatie is de team- of groepsvariant van de Zelf Konfrontatie Methode

De ZKM-Organisatie helpt teams en organisaties in echte dialoog te komen over wezenlijke onderwerpen en de thema’s die er spelen. Meerstemmigheid krijgt aldus ruimte en brengt de dialoog op gang. Ook de dissonante stemmen komen aan bod.

De door reflectie verkregen inzichten en ervaringen zetten het team aan tot ontwikkeling en verandering. Daarbij zit het team zelf aan het stuur. De ZKM Consultant® richt zich op het faciliteren en structureren van het proces met behulp van deze methodiek.

ZKM-Organisatie gaat niet alleen over het verhaal van de organisatie. Het gaat ook en vooral om alle spelers die dit verhaal samen maken en zich ten opzichte van elkaar positioneren.  Door deelnemers zich ruimtelijk te laten opstellen ten opzichte van een kernthema en dus ten opzichte van elkaar, worden standpunten over en weer verhelderd en toegelicht. Men kan ook zelf ervaren wat het betekent om vanuit een heel andere positie een kernthema te benaderen.

In de kern speelt ZKM-Organisatie in op twee fundamentele elementen in elk team of organisatie-onderdeel:

  1. Waar staat ieder persoonlijk en hoe ver gaat ieders persoonlijke verantwoordelijkheid bij de effectiviteit van de samenwerking?
  2. Wat blokkeert of stimuleert de samenwerking op collectief niveau?

Artikel “Stimulering van de organisatie dialoog met ZKM Organisatie”