ZKM (ZelfKonfrontatieMethode)

Veranderen door je verleden grondig onder de loep te nemen. Je krijgt beter greep op het heden en kunt bewuster keuzes maken voor je toekomst

De ZKM is een systematische en intensieve reflectie op je leven en werk. Wat je drijft en belemmert komt naar boven. Je gaat na welke ervaringen een belangrijke rol in je leven hebben gespeeld en hoe deze je relaties, studie, werk, vrije tijd, omgaan met verdriet of problemen, beïnvloeden.

De ZKM biedt een, wetenschappelijk onderbouwd, systematisch kader waarin jij je ervaringen inbrengt. Dit maakt dat deze methode in veel werkgebieden toepasbaar is. Bij de ZKM word je niet vergeleken met andere personen of een specifieke doelgroep. Het unieke van jou blijft behouden. Het uitgangspunt is dat jij de expert van jouw eigen leven bent. De leden van de Praktijk Verdiept zijn deskundig op het gebied van de methode en beschikken over vaardigheden zoals luisteren en het begeleiden van veranderingsprocessen.

Voor meer informatie over de ZKM lees:

Artikel over ZKM