Hank Beermann

In 1974 ben ik mijn loopbaan gestart als onderwijzer in Den Haag. Gelijktijdig met een MO-A geschiedenis met de intentie als leraar in VO aan de slag te kunnen gaan. Het is anders gelopen, omdat ik kort daarna schoolleider op een basisschool ben geworden. Na ruim 12 jaar heb ik de overstap gemaakt als (beleids-)adviseur en trainer naar en bij achtereenvolgens een landelijke besturenorganisatie (VBS), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de M&O groep in Den Bosch (tot 2008)
Inmiddels ben ik ruim 10 jaar mede-eigenaar van Maatschap Onderwijs VOF in Leusden en een ervaren trainer/opleider, gecertificeerd coach en senior-adviseur binnen het primair onderwijs. Tevens heb ik een coachopleiding gevolgd bij de School voor Coaching (individuele coaching en team-coaching) en het RINO in Amsterdam (oplossingsgericht coachen)
Ik geef sturing aan onder andere (fusie- en) cultuurprocessen en (persoonlijke) verbeteringstrajecten op het gebied van leiderschap. Samen met ketenpartners verzorg ik voor schoolbesturen (o.a. in opdracht van de PO Raad) en netwerken van schoolleiders trainingen rond kwaliteitszorg, teamcommunicatie en schoolontwikkeling.
Naast mijn werk op de scholen heb ik ruime ervaring als ontwikkelaar van (schoolleiders-) opleidingen en uitvoerend docent daarbij. Als associé van Onderwijs Maak Je Samen (OMJS) heb ik hij samen met de collega’s binnen en buiten OMJS de opleiding ‘Toekomstbewust schoolleider’ verzorgd (2018-2021). Binnen al mijn professionaliseringstrajecten ligt het accent voortdurend bij de relatie tussen effectieve zelfsturing en zelfbewustzijn enerzijds en het kunnen aansturen van professionals anderzijds.
Mijn werkwijze zet aan tot zelfreflectie en/in het aanvoelen van onbewuste processen in organisaties. Individuele coachees, studenten en opdrachtgevers waarderen veelal mijn transparante, betrokken inzet in combinatie met een professionele distantie.
In 2020 ben ik gestart met de opleiding ZKM coaching waarbij ik inmiddels de certificeringsfase heb bereikt. Sinds 2019 ben ik actief betrokken bij de Coöperatie Praktijk Verdiept UA, waarbij ik mocht bijdragen aan onze leiderschapsleergang.

Hank Beermann
Website: www.maatschaponderwijs.nl