Praktijk Verdiept

de mens is een gemotiveerde verhalenverteller

  • PRAKTIJK VERDIEPT staat voor het op integere wijze op gang brengen van de dialoog met jezelf en anderen,
  • het verkrijgen van diepgaande inzichten in het eigen verhaal
  • en het op maat, inspirerend en motiverend begeleiden van verandering in de brede zin van het woord.

De  leden van Praktijk Verdiept zijn gecertificeerde ZKM-Consultants® en lid van de ZKM Beroepsvereniging (www.zkmvereniging.nl).
Wat ons boeit en bindt is:
> onze gezamenlijke interesse in onze medemens, en in leiderschap in het algemeen,
> en ons wederzijdse respect voor elkaars kwaliteiten, kunde en expertise.

Praktijk Verdiept werkt nauw samen met Hank Beermann van Maatschap Onderwijs: http://www.maatschaponderwijs.nl/